Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8957 42d0 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viarudaizia rudaizia
9982 3ad1 420
Reposted fromzciach zciach viaAmericanlover Americanlover
1364 edff 420
Reposted fromfelicka felicka viaAmericanlover Americanlover
6190 72a7 420
Reposted fromhagis hagis viawszystkodupa wszystkodupa
8019 8a39 420
Reposted fromseaweed seaweed viabeeth beeth
7891 d94b 420

different-landscapes:

Furore, Italy  Photography by Ema Zola

Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney
6713 68c5 420
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
Są takie spojrzenia, które można sobie zapamiętać na całe życie. Ułożyć w pamięci jedno po drugim, jak kwiaty w zielniku, i wspominać, które gdzie zostało znalezione. Lub otrzymane
— znalezione
Reposted fromsoulforme soulforme viawszystkodupa wszystkodupa
0080 0649 420
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa
Weźmy miłość romantyczną. Zaczyna się od cielesności, pasji, wybuchu namiętności. Nie znam pary, która przy pierwszym spotkaniu obnażyłaby się ze wszystkimi swoimi kolorami. Dopiero w trakcie wspólnego życia poznajemy się. Początek to pewna forma pokazania czy też promowania siebie, swoich godnych ujrzenia stron. Później, gdy dwójka ludzi decyduje się żyć razem, przychodzi moment konfrontacji ze swoimi wszystkimi poglądami, nietolerancjami, kaszlem partnera, który wybucha, gdy chcemy posłuchać muzyki. Dochodzi do tego moment, w którym seks przestaje być kluczowy. Mam wrażenie, że wszyscy przechodzimy przez ten sam schemat i wszyscy zbyt szybko spisujemy związki na straty, być może z braku odwagi by pracować nad miłością.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viawszystkodupa wszystkodupa

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

8939 c71d 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaajsiq ajsiq
1662 6151 420
Reposted fromseaweed seaweed viaplugss plugss
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viagregorczykm gregorczykm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl