Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8028 06ac 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Czasem odnoszę wrażenie, że ciągnie się za mną taki cień, który zawsze chowa się gdzieś z tyłu, często nawet go nie dostrzegam. Cichutko, bezszelestnie, tak, że zapominam o jego istnieniu. Ale on tam jest, i przypomina o sobie co jakiś czas, w losowym momencie. Leżę wtedy bez ruchu i boję się, i nie wiem, co z tym zrobić. Im większe szczęście, tym większy cień.  To na swój sposób piękne, mieć tak wiele do stracenia. W końcu jeśli coś nie jest wartościowe, to nie boimy się, że zniknie.  Ukradzione sekundy szczęścia. Leżysz obok mnie, nie dostrzegając tego cienia. Głaszczesz mnie po policzku i już wiem, że to jeden z tych momentów, które zostają gdzieś głęboko w pamięci. Takich, o których śnimy, kiedy wszystko się już kończy.
— z pamiętnika Cztery Wieki Później
4196 7233 420
Reposted fromCattleya Cattleya viablackheartgirl blackheartgirl
9811 3a89 420
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaaanetaxx aanetaxx
7143 f838 420
M. Świetlicki
1398 469b 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoll oll
8070 0b36 420
Reposted fromoll oll viakoszmarek koszmarek
4051 7302 420
Reposted fromvandalize vandalize viakrainakredek krainakredek
3563 a4d3 420

vrtoglavicazanosa:

La jalousie / Jealousy (2013)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadestroyed destroyed
2088 d7f7 420
Reposted fromsarazation sarazation viastrangeee strangeee
2309 1e03 420
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
9061 89aa 420

leirelatent:

Polish Bookstore, Paris (1986)

Reposted fromLittleJack LittleJack viafrauvermeer frauvermeer
0182 6c2b 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaribsyss ribsyss
5601 0b3e 420

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Reposted fromlittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl