Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viazouza zouza
2013 7a32 420
5155 3d01 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viacurlydreamer curlydreamer
2181 e46a 420
Reposted fromzniszcze zniszcze viapannamaddie pannamaddie
5153 52fc 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viapannamaddie pannamaddie
Advertising for LEGO in 1981. 
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viafoodforsoul foodforsoul
Image may contain: text Zofia Kaleta
Reposted fromciarka ciarka viafoodforsoul foodforsoul
8304 9c07 420
modus operandi
4856 c443 420
Reposted fromkjuik kjuik viaeternaljourney eternaljourney
Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viafoodforsoul foodforsoul
2849 cb9a 420
9064 fb1c 420
7634 2c4a 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaszszsz szszsz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl