Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8070 501b 420
Reposted fromLukrecja Lukrecja viaeternaljourney eternaljourney
2594 e247 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianowezsie nowezsie
3684 74ae 420
Reposted frompixielark pixielark viabajaderra bajaderra

razorshapes

Urban: Budapest, Hungary 2010 by Peter Zeglis

5478 d7b0 420
Reposted fromscarletmikasa scarletmikasa viakhal khal
2500 522d 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaplateau plateau
8414 2fdc 420
2897 119b 420
Reposted frombrumous brumous viayouaresonaive youaresonaive
1418 3839 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viawszystkodupa wszystkodupa
2181 e46a 420
Reposted fromzniszcze zniszcze viabajaderra bajaderra
4808 92d4 420
Reposted fromerithe erithe viabajaderra bajaderra
1071 63d1 420
6051 058c 420
Reposted fromdivi divi viayouaresonaive youaresonaive
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl